ภาพสวยๆช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ของอุทยาทแห่งชาติ พลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) ประเทศโครเอเชีย

 

ภาพสวยๆช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ของอุทยาทแห่งชาติ พลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) ประเทศโครเอเชีย

อุทยาทแห่งชาติที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศโครเอเชีย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี่ 1977 และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากกว่า 1 ล้านคน

 

จุดเด่นของพลิตวิเซ่ คือ "ทะเลสาบ" ที่มีกว่า 16 แห่ง ทะเลสาบทุกแห่งเชื่อมต่อกัน และเนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาที่มีระดับสูง ไม่เท่ากัน ทะเลสาบย่อยๆ จึงวางตัวลดหลั่นกันตามไหล่เขา น้ำที่ไหลไปมาตามทะเลสาบจึงกลายเป็นน้ำตกน้อยใหญ่ ที่สวยงามมาก สีของน้ำในทะเลสาบแต่ละแห่ง ของพลิตวิเซ่ ยังแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ ช่วงฤดู และช่วงเวลาในแต่ละวัน ทั้งน้ำสีเขียว ฟ้า คราม เทา สะท้อนแร่ธาตุและสิ่งมีชีวิตในลำน้ำแต่ละช่วง

พลิตวิเซ่ เป็น อุทยานที่มาเที่ยวได้ทั้งปี และบรรยากาศจะต่างกันออกไปในแต่ละฤดู เรามาดูบรรยากาศ ช่วง ฤดูใบ้ไม้เปลี่ยนสีกันครับ

 

 

 

 

Visitors: 203,680