เซโกเบีย เมืองแห่งปราสาทเทพนิยายของเสปน

เซโกเบีย เมืองแห่งปราสาทเทพนิยายของสเปน

      เมืองเซโกเบีย (Segovia) เมืองมรดกโลกแห่ง แคว้นคาสตีล และเลออน ของประเทศสเปน ก็ถือว่าเป็นอีกเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจไม่แพ้เมืองอื่นๆ


     โดยเมืองเซโกเบีย นั้นเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมาย ได้แก่ มหาวิหาร สะพานส่งน้ำโรมันที่มีชื่อเสียง ปราสาท และโบสถ์หลายแห่งที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เช่น ซานเอสเตบัน ซานมาร์ติน และซานมียาน     นอกจากนั้นคุณอาจแวะไปชม เขตเมืองเก่าล้อมรอบด้วยกำแพงที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 (บนฐานที่มั่นของโรมัน) และได้รับการบูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันเป็นแหล่งมรดกโลกตามการประกาศจากองค์การยูเนสโก

     สถานที่ที่ดูจะเป็นไฮไลท์ของเมืองอันดับแรกก็คงจะเป็น สะพานส่งน้ำโบราณ (roman Aqueduct of Segovia) สะพานที่เป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้มากที่สุด

     โดยสะพานส่งน้ำแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2 โดยชาวโรมันขณะที่กำลังขยายอำนาจในคาบสมุทรไอบีเรียเพื่อนำน้ำจาก แม่น้ำฟรีโอ (Río Frío) ซึ่งห่างออกไปประมาณ 18 กิโลเมตรเข้าสู่ตัวเมือง ซึ่งต้องยกระดับตัวสะพานขึ้นในช่วง 1 กิโลเมตรสุดท้ายจากภูเขากวาดาร์รามาถึงกำแพงเมืองเก่า     สถานที่ต่อมาที่คุณจะต้องทึ่งกับความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรม คือ ปราสาทแห่งเซโกเบีย หรือ ปราสาทอัลคาซาร์ (Segovia Castle) ซึ่งหลายคนเรียกปราสาทแห่งนี้ว่าปราสาทแห่งเทพนิยาย เพราะความสวยสง่างามที่มองเห็นได้จากภายนอก ตั้งอยู่บนชะง่อนผาสูงที่แม่น้ําสองสาย ไหลมาบรรจบกัน


     ปราสาทแห่งนี้ได้สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 แล้วได้รับการต่อเติมในศตวรรษที่15 และ 16 มีลักษณะเหมาะแก่การตั้งรับข้าศึกในอดีต เพราะมีทั้งช่องขนาดใหญ่ใช้สําหรับติดตั้งอาวุธ และมีช่องสําหรับเทน้ําเดือดเพื่อทําลายกองทัพข้าศึกที่เข้าประชิดกําแพงเมือง

     ภายในปราสาทได้จัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์สําหรับแสดงของมีค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งหลาย ห้องใต้หลังคาเป็นที่แสดงแสนยานุภาพของอาวุธในสมัยกลาง รวมถึงเครื่องใช้ในอดีต ต่อมา ปี ค.ศ.1975 ยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองเซโกเบียเป็นมรดกโลกทางศิลปะวัฒนธรรม

     นอกจากนี้ภายในตัวเมืองเซโกเบีย ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายๆแห่ง บางคนอาจใช้เวลาหลายวันจนกว่าจะเที่ยวเมืองได้อย่างทั่วถึง หากคุณต้องการสัมผัสความเป็นโรมัน แน่นอนว่า เซโกเบีย น่าจะเป็นจุดหมายปลายทางที่ควรมาเยือนอย่างแน่นอน

Visitors: 203,675