Cesky Krumlov เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองไข่มุขเม็ดงามแห่งโบฮีเมีย

Cesky Krumlov เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองไข่มุขเม็ดงามแห่งโบฮีเมีย

เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา (Vltava) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเช็ก มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีเดียวกับกรุงปราก

เชสกี้ ครุมลอฟ เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญ โดยเป็นสถานที่จัดเทศกาลและงานรื่นเริงต่าง ๆ มากมายในแต่ละปี ที่รู้จักกันมากที่สุดคือ เทศกาลกุหลาบห้ากลีบ (Five-petalled Rose Festival) ซึ่งจะเฉลิมฉลองในวันสุดสัปดาห์ในเดือนมิถุนายน ในเขตใจกลางเมืองจะปิดการจราจรและประดับตกแต่งเหมือนเมืองในยุคกลาง พร้อมทั้งช่างฝีมือ ศิลปิน นักดนตรี และชาวเมืองที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบยุคกลาง ในเทศกาลมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประลองบนหลังม้า ฟันดาบ เต้นรำพื้นเมือง และแสดงละคร กิจกรรมเหล่านี้จัดขึ้นที่ปราสาท สวนสาธารณะ ริมฝั่งแม่น้ำ และสถานที่อื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการแสดงดอกไม้ไฟที่จัดขึ้นเหนือปราสาท และด้วยเสน่ห์ความสวยงามของเมืองที่ยังคงสามารถรักษาบ้านเรือนเหมือนในอดีต และมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เชสกี้ ครุมลอฟ จึงเป็นดั่ง “ไข่มุก” แห่งแคว้นโบฮีเมีย

 

Visitors: 203,692