รู้จักเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ขอไม่ยากอย่างที่คิด

 

รู้จักเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ขอไม่ยากอย่างที่คิด

 

บางคนอาจสงสัยว่า วีซ่าเช็งเก้นคืออะไร ทำไมต้องมีวีซ่าเชงเก้นเข้าประเทศแถบยุโรป คำตอบคือ การที่คุณจะเดินทางท่องเที่ยวไปในประเทศแถบยุโรป เอกสารสำคัญอย่างหนึ่งที่นำคุณเข้าสู่ประเทศในยุโรปได้ คือ “วีซ่าเช็งเก้น” (Schengen Visa) สำหรับท่านที่กำลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวยุโรป เราขอแนะนำวิธีการขอ “วีซ่าเช็งเก้นสำหรับท่องเที่ยว” พร้อมทั้งเอกสารสำคัญอื่นๆ ที่ควรจัดเตรียมก่อนไปเที่ยวยุโรป…

 

มารู้จักวีซ่าเชงเก้นกันก่อน

วีซ่าเชงเก้น (Shengen) เป็นวีซ่าสำหรับกลุ่มประเทศในโซนยุโรปที่สามารเดินตัวปลิวข้ามพรมแดนไปมาระหว่างกันได้ถึง 26 ประเทศโดยส่วนมากจะไม่มีด่านตรวจใดๆ มาทำให้วุ่นวาย คืออาจจะมีบ้างตามสถานการณ์ ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement) ครับ

26 ประเทศที่ว่าได้แก่ …  ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็กรีพับบลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมันนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกต สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอแลนด์

 

** แต่หากคุณถือวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple ก็จะสามารถเข้าประเทศ Croatia รวมไปถึงประเทศในแถบบอลข่านได้ ไม่ว่าจะเป็น Macedonia , Bosnia , Albania หรือ Serbia

ส่วนประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มต้องทำเรื่องแยกตะหากนะครับ

 

ประเภทของวีซ่าเช็งเก้น (Categories)
วีซ่าเช็งเก้น ประเภท A เป็นวีซ่าทรานซิท กรณีที่เดินทางทางอากาศ และมีการ stop-over หรือ แวะ ในประเทศที่เป็นเชงเก้น ในระหว่างการเดินทางระหว่างประเทศหนึ่ง ไป อีกประเทศหนึ่ง แต่ถ้าไม่ได้ออกนอกสนามบิน ก็ไม่ต้องขอวีซ่าประเภทนี้

วีซ่าเช็งเก้น ประเภท B เป็นวีซ่าทรานซิท เช่นกัน คล้ายกับประเภท A แต่ ประเภท B เป็นวีซ่าที่มีอายุไม่เกิน 5 วัน สำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ต ที่ไม่ได้เป็น visa-free สำหรับประเทศปลายทาง (ที่ไม่ใช่เชงเก้น) เช่น คนไทย จะเดินทางไป สหรัฐอเมริกา ต้องมีวีซ่าอเมริกา กรณีนี้ หากจะแวะ”ผ่าน” ยุโรป สามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ แต่ได้ไม่เกินครั้งละ 5 วันเท่านั้น


วีซ่าเช็งเก้น ประเภท C Short-term stay visa วีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น ส่วนใหญ่แล้ว จะขอเป็นวีซ่าประเภทนี้กัน รวมถึงการเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย และวีซ่าประเภทนี้ผู้เดินทางไม่สามารถอยู่ใน EU ได้เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลารวมครึ่งปี (เช่น อาจจะมาหลายครั้งภายใน 6 เดือน ครั้งแรกอยู่ 30 วัน ครั้งสองอยู่ 30 วัน ครั้งที่สาม ถ้ายังอยู่ในระยะหกเดือน ไม่สามารถขอวีซ่าเกิน 30 วันแล้ว เพราะนั่นจะทำให้รวมกันแล้วเกิน 90 วันภายใน 6 เดือน)


วีซ่าเช็งเก้น ประเภท D วีซ่าประเภทนี้ เป็นVisa แบบ Long Stay อยู่เกิน 90 วัน ส่วนการเดินทางไปประเทศระหว่างกลุ่มเช็งเก้นด้วยกันได้หรือไม่ ก็แล้วแต่กฎระเบียบแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกัน 

เช่น ประเทศเบลเยี่ยมจะต้องอยู่ที่คุณขอไปเท่านั้น ถ้าเป็นวีซ่านักเรียน สถานทูตจะออกวิซ่า type D ให้ คือต้องเข้าเฉพาะเบลเยี่ยม และห้ามออกไปประเทศอื่น จนกว่าจะไปทำเรื่องขอ ID นักเรียนที่เบลเยี่ยมซะก่อน (คือมาถึงที่เบลเยี่ยมแล้ว ให้รีบไปทำเรื่องเลย) พอได้ ID นี้แล้วถึงสามารถเดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเก้นประเทศอื่นได้ แต่ถ้าเป็นวีซ่าเช้งเก้น ประเทศฝรั่งเศส จะสามารถเข้าออกประเทศในกลุ่มเช็งเก้นด้วยกันได้เลย

 

วีซ่าเช็งเก้น มีอายุเท่าไหร่?
วีซ่าเช็งเก้น มีอายุเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับรายการท่องเที่ยว (Itinerary) ที่คุณจะเดินทาง เช่น คุณเดินทางๆไปยุโรป 15 วัน ก็ได้ วีซ่าเช็งเก้น 15 วัน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานฑูตเจ้าหน้าที่

ยกตัวอย่างเช่น การได้วีซ่ามา 1 เดือน ก็หมายความว่าเราจะเดินทางไปเที่ยวประเทศนั้นๆ ได้ภายใน 1 เดือนน่ะ ถ้าเดินทางไปช้ากว่านั้นก็ต้องไปขอใหม่ ฉนั้น หากคุณวางแผนจะไปเที่ยวอีก 5-6 เดือนข้างหน้า ก็ไม่ต้องรีบไปขอ


โดยปกติ การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ถ้าเดินทางในช่วงที่วีซ่ายังมีอายุเดินทางออกไปได้อยู่ ก็สามารถเดินทางไปได้ปกติ แต่การพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ ตม.ของแต่ละประเทศ เค้าจะแสตมป์ให้

 

มาถึงขั้นตอนการขอวีซ่ากันครับ

 

สำหรับการขอวีซ่าเชงเก้นในแต่ละประเทศนั้นจะมีกฎระเบียบเบื้องต้นใกล้เคียงกัน อาจจะมีเรื่องของการนัดหมาย การพิจารณา หรือเอกสารเพิ่มเติมต่างกันนิดหน่อย แต่ก็อาจจะมีบางประเทศที่แตกต่างออกไป เช่น หลายๆ ประเทศจะให้เราดำเนินการผ่านคนกลาง เช่น อิตาลี ออสเตรีย สเปน และอื่นๆ ผ่านทาง VFS Global , ฝรั่งเศสจะผ่านทาง TLS หรือบางประเทศทาสถานทูตดำเนินการเอง นั่นทำให้ระบบบางอย่างจะต่างกันไป เช่นเรื่องนัดหมาย หรือเวลา

 

ส่วนที่สำคัญที่สุดกัน นั่นคือ ” เอกสารประกอบคำร้อง ” ถ้าเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ มีเงินในบัญชีเพียงพอต่อการเดินทางและไม่มีประวัติติดแบล็คลิสอะไร ก็จะขอวีซ่าสบายๆผ่านได้แบบไม่ยากเย็นครับ

 

ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า เราจะไปยื่นที่สถานทูตของประเทศอะไร หลักจะดูจากประเทศที่เราอยู่นานที่สุดครับ หากอยู่เท่ากัน จะต้องยื่นที่ประเทศที่เราเข้าก่อนครับ

 

สำหรับเอกสารในการยื่นขอวีซ่าเขงเก้น ทั้งแบบ Single Entry (เข้าออกครั้งเดียว) หรือ Multiple Entry (เข้าออกหลายครั้ง) จะไม่ต่างกัน

 

 

เอกสาร (มาตราฐาน) ที่ใช้ประกอบในการยื่นขอวิซ่าเชงเก้น
• แบบคำร้องที่กรอกและลงลายมือชื่อโดยสมบูรณ์โดยผู้ยื่นคำร้อง
• สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ให้พ่อแม่ยื่นแบบคำร้องได้โดยตัวเด็กไม่ต้องมา การกรอกคำร้องของเด็ก ให้กรอกเหมือนของผู้ใหญ่ แต่ช่องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ให้ใส่ Parents และให้เซ็นต์ชื่อทั้งพ่อและแม่ หากพ่อหรือแม่เดินทางไปกับลูกแค่คนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมของพ่อหรือแม่คนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยหนังสือนี้ต้องไปทำที่ว่าการอำเภอ
• รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว 1-2 ใบ (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น) สถานทูตบางแห่งจะระบุขนาดหน้าในภาพด้วย เช่น สถานทูตเยอรมัน เวลาไปถ่ายรูปต้องบอกว่ารูปจะนำไปใช้สำหรับการขอเชงเก้นวิซ่า กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับสถานฑูตก่อนถ่ายรูปด้วย
• หนังสือเดินทาง ซึ่งหลังจากเยือนประเทศต่าง ๆ แล้วยังต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
• หลักฐานสำรองเที่ยวบิน ระบุวันเดินทางไปและกลับ (**ห้ามซื้อตั๋วก่อนได้รับวีซ่า**)
• ต้นฉบับหนังสือรับรองการทำงานของผู้ยื่นคำร้อง (สำหรับนักเรียน นักศึกษา : หลักฐานแสดงการศึกษา เช่น หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน นักศึกษา ซึ่งออกโดยโรงเรียน มหาวิทยาลัย
• สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
• หลักฐานการเงินของผู้ยื่นคำร้องซึ่งแสดงว่าสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ คือ สมุดคู่ฝากเงินธนาคารของผู้ยื่นคำร้องอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปพร้อมสำเนา หรือ หนังสือรับรอง เงินฝากที่ออกโดยธนาคาร (แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละประเทศ ซึ่งต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนยื่นคำขอ)
• ประกันการเดินทาง (Travel Insurance) วงเงิน 2 ล้านขึ้นไป ซึ่งต้องเป็นประกันที่คุ้มครองทั้งทวีปยุโรป ไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่ง
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงินบาท (ยกเว้นประเทศฮังการี ต้องจ่ายเป็นเงินยูโร) รับเฉพาะเงินสดเท่านั้นต้องเตรียมเงินไปให้พอดี (** ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปรดโทรเช็ค **)

 

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะยื่นเรื่อง

  • วันและเวลาในการยื่นขอวีซ่า  :   สำคัญมาก เช็คเวลาของแต่ละที่ให้ดี รวมไปถึงวันด้วยครับ แต่ส่วนมากก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่ แต่ที่ต่างคือจะเป็นระบบว่า Walk in ได้เลย หรือ ต้องทำการนัดหมายก่อน เวลาทำการส่วนใหญ่อยู่ที่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 และเวลา 13.00 - 16.00 เว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์
  • ระเบียบการขอล่วงหน้า : ทุกที่จะขอล่วงหน้าได้ไม่เกินสามเดือนก่อนเดินทาง นับจากวันแรกที่เดินทางถึงประเทศเชงเก้น
  • สถานที่ยื่นขอวีซ่า : เช็คให้ดีว่าประเทศที่เรายื่นนั้น ต้องผ่านตัวกลาง หรือไปยื่นที่สถานทูตโดยตรง เช่น จะไปยื่น Italy ต้องผ่าน VFS สถานที่ อยู่ สีลม Complex ชั้น 15 แนะนำให้ไปก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาทีครับ
  • เวลาที่ใช้พิจารณา : โดยปกติแล้วอยู่ที่ประมาณ 15 วันทำการ อาจจะได้เร็วหรือช้ากว่านั้นขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ยื่นในช่วงๆนั้นๆครับ
  • ค่าธรรมเนียม :  ค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกสถานทูตอยู่ที่ 60 ยูโรครับ แต่ สถานทูตเกือบทั้งหมดรับเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินในแต่ละเดือนครับ แต่ละสถานทูตคิดอัตตราแลกเปลี่ยนไม่เท่ากันครับ ต่างกันนิดหน่อย และ ถ้าหากยื่นผ่านตัวแทนจะมีค่าบริการเพิ่มเติมนอกจากค่าวีซ่าครับ โดยประมาณที่ 500 - 1500 บาทครับ
  • จำนวนวันที่ได้ : ปกติแทบทุกสถานทูต จะให้วีซ่าเท่ากับตั๋วเครื่องบิน ครับ แต่มีบางสถานทูตที่จะให้เผื่อมาเช่นกันครับ เช่น เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส พวกนี้มักให้ประมาณ 1 ปีครับถ้าหากทางสถานทูตเห็นว่าเราเดินทางบ่อยหรือมีประวัติดีครับ
  • กรณีจำเป็นต้องด่วน : หากใครต้องการด่วนกว่าปกติ ลองแนบจดหมายตะหากไปด้วยครับ ว่าอยากได้ด่วนเมื่อไหร่ เพราะอะไร เช่นไฟลท์ด่วน ก็ต้องระบุให้ชัดไปเลย

 

  • การขอแบบ Multiple : หากจะขอแบบ Multiple ก็ต้องระบุว่าเพราะอะไร สาเหตุที่ขอแบบนี้เช่นจะเข้าอังกฤษก่อน แล้วต้องกลับมายุโรปอีก หรือมีแพลนจะไปโครเอเชียหรือประเทศแถบบอลข่าน ยังไงนอกจากระบุแล้ว แนะนำว่าทำจดหมายแยกอีกอันครับ
Visitors: 203,672