ทริป อเมซิ่ง สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG 21 - 30 มิถุนายน 2561

ทริป อเมซิ่ง สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG 21 - 30 มิถุนายน 2561

ภาพบรรยากาศความงดงามจนแทบหยุดหายใจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ️ จากคณะ อเมซิ่ง สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG เดินทาง 21 - 30 มิถุนายนที่ผ่านมาครับ

ขอบพระคุณภาพสวยๆจากลูกค้า ครอบครัว คุณภูมิรพี, คุณคนึงนิจ, คุณอาภรณ์ ครับVisitors: 203,692