ทัวร์ ดี่ที่สุดของ สหราชอาณาจักร 10 วัน TG

 

ทัวร์ ดี่ที่สุดของ สหราชอาณาจักร 10 วัน TG


พร้อมเดินทาง เทศกาลสงกรานต์ 12 - 21 เมษายน 2562 ราคาท่านละ 119,900 บาท
 
 
(รวมทุกอย่างแล้ว วีซ่า ทิปคนรถ ทิปไกด์ท้องถิ่น)


 
โปรโมชั่นพิเศษ เพียงจองและมัดจำ ลดทันทีท่านละ 2000 บาท !!
 
 
สอบถามโทร 02-538-3585    Line ID : @tdtravel
 

 

ไฮไลท์โปรแกรม

- สโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

- พิพิธภัณน้ำแร่ร้อนโรมัน ที่เมืองบาธ

- ชมเมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์

- หมู่บ้านไบบูรี่ หมู่บ้านที่สวยงามที่สุดในประเทศอังกฤษ

- ชมหมู่บ้านแสนน่ารัก เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเทอร์

- ชมบ้านเกิดของเช็คสเปียร์กวีเอกชื่อดังของโลกที่เมืองสแตรทฟอร์ด

- เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด สนามเหย้าของสโมสรชื่อก้องโลก

- ล่องเรือชมความงามในทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ที่สวยที่สุดของอังกฤษ

- ชมปราสาทและเมืองแสนสวยเอดินเบิร์ก

- นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองยอร์ค ชม มหาวิหารยอร์คมินิสเตอร์

- ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ บิซส์เชสเตอร์ เอ้าเล็ต / ห้างแฮร์รอดส์ / ถนนอ็อคฟอร์ด

- วอร์เนอร์สตูดิโอทัวร์ลอนดอน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ แฮรรี่พอตเตอร์

- ปิดท้ายเข้าชมพระราชวังวินเซอร์ พระราชวังสุดสวยของอังกฤษ

- ลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อของอังกฤษ Berger & Lobster / ภัตตาคาร Four Season 

 

รายละเอียดโปรแกรม
 

วันแรกของการเดินทาง  (1)                       กรุงเทพฯ

21.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย อินเตอร์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

 

วันที่สองของการเดินทาง (2)                     กรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ) – อเมสเบอร์รี่ – บาธ – คาร์ดิ๊ฟ (เวลส์)

00.15 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (London)โดยเที่ยวบินที่ TG 910(ใช้เวลาเดินทาง 13 ชั่วโมง 5 นาที)

06.20 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์ (Heathrow International Airport)    กรุงลอนดอน (London) ประเทศอังกฤษ (England) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชนำท่านเริ่มต้นเที่ยวสหราชอาณาจักรกันที่ เมืองอเมสเบอร์รี่ (Amesbury) (ระยะทาง 135 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่โอบล้อมด้วย แม่น้ำเอวอน (Avon River) ที่ไหลตัดผ่านที่ ราบสูงซัลลิสเบอรี่ (Salisbury Plain) นำท่านชม สโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge)   1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ โลก ที่ตั้งอยู่ในทุ่งโล่งกว้าง คุณจะกองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินในรูปแบบต่างๆ  ที่มองดูแล้วเหมือนกลุ่มคนแคระผิวสีน้ำตาลที่อยู่บนพื้นที่กว้างใหญ่ หินก้อนที่ใหญ่ที่สุด มีความสูงถึง 21 ฟุต(6 เมตร) และฝังอยู่ใต้ดินลงไปอีกกว่า 8 ฟุต (2.5 เมตร) ยังไม่มีผู้ใดทราบถึงจุดหมายของการสร้าง แต่หลายๆคนเชื่อว่า  ที่นี่เคยเป็นวิหารสำหรับบูชาพระอาทิตย์ ในตอนกลางวันกลางฤดูร้อน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ระยะทาง 64 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเอวอนในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอำนาจ และเป็นผู้สร้างโรงอาบน้ำโรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ.1987 นำท่านเข้าชมภายในของโรงอาบน้ำแร่ร้อนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ โดยมีการตกแต่งอย่างงดงาม ปัจจุบันน้ำพุร้อนนี้ก็ยังมีปริมาณ นับล้าน นับแสนแกลลอน ด้วยอุณหภูมิระดับ 45-46 องศาเซลเซียส ซึ่งหลักฐานบ่อน้ำพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่นี้ ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987

13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   หลังอาหาร นำท่านชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum)ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่ร้อน-เย็น,ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็นเตอร์กิชบาธ (Turkish Bath) และให้ท่านได้ชิมน้ำแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น จากนั้นนำท่านชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์เจี้ยน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทำให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย 

 

 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จากนั้นเดินทางผ่านเมืองบริสตอล (Bristol)เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับ ประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกั้น ข้ามสะพานเชเวิร์น ผ่านช่องแคบบริสตอล เข้าสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ (Cardiff)(ระยะทาง 91 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)  เมืองหลวงของประเทศเวลส์ (Wales)หนึ่งในเครือจักรภพ

 

 

นำท่านผ่านชม ปราสาทคาร์ดิ๊ฟ  (Cardiff Castle)ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดิมเป็นที่พำนักของขุนนางผู้ปกครองเมือง แต่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ จากนั้นชม ศาลาว่าการเมืองและ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ,สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทำการของรัฐ และจากนั้นพาท่านชม อ่าวคาร์ดิฟฟ์โครงการฟื้นฟูเมืองโครงการที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เพื่อเชื่อมเมืองกับเขตท่าเรือและชายฝั่งทะเล ด้วยเงินทุนนับล้านปอนด์ ได้เปลี่ยนสภาพจากเมืองท่าธรรมดาที่แสนจะทรุดโทรมในสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมให้กลายเป็นเขตชุมทางการขนส่งทางเรือที่ยิ่งใหญ่ และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองสมัยใหม่ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมการประชุมระดับนานาชาติอีกด้วย

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn City Centre Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สามของการเดินทาง (3)                    คาร์ดิฟฟ์ – ไบบูรี่ (อังกฤษ) – เบอร์ตัน – สแตร์ทฟอร์ด – แมนเชสเตอร์  

07.00 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   หลังอาหารเช้า  นำคณะออกเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบูรี่ (Bibury) (ระยะทาง 136  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ด้วยรูปลักษณ์ของสิ่งก่อสร้างและธรรมชาติที่อยู่ภายใน หมู่บ้านแห่งนี้ ที่ดูสวยงามและสบายตา ทำให้ในอดีตเคยมีศิลปินและช่างไม้ท่านหนึ่งนามว่า วิลเลียม มอร์ริส กล่าวชมเชยหมู่บ้านแห่งนี้ว่า เป็นหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดในประเทศอังกฤษ (England) นำท่านชม อาริงตัน โรล (Arlington Row)กระท่อมที่สร้างขึ้นในสมัยต้นศตวรรษที่ 17 หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวอังกฤษ อิสระให้ท่านเดินชมความงดงามของเมืองเล็ก ๆ ที่ถูกกล่าวขานให้เป็นหมู่บ้านที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งกันตามอัธยาศัย

 

 

                   นำคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเทอร์ (Bourton-on-the-water) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) หมู่บ้านน่ารักๆ หมู่บ้านนึงใน Cotswold ซึ่งอยู่ในส่วนของ Gloucestershire บนเกาะอังกฤษ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ นำท่านชม เมือง เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเทอร์ (Bourton-on-the-water) ที่ได้รับการ Vote ให้เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารบ้านเรือนที่มีลักษณะเฉพาะ เช่นหลังคาบ้านที่มีลักษณะลาดชันมากๆ ลักษณะหน้าต่าง และ ลักษณะของหินที่ใช้ในการปลูกสร้างจะเป็นหินแบบ Cotswold Stone เท่านั้น บ้านหลายๆ หลังในหมู่บ้านแห่งนี้มีอายุมากถึง 300 - 400 ปีเลยทีเดียวครับ และ สถานที่แห่งนี้ก็ได้รับการเปรียบเทียบว่าเป็น Venice แห่ง Cotswold  ภายในบริเวณ เมือง เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเทอร์ (Bourton-on-the-water) จะมีแม่น้ำชื่อว่า River Windrush ไหลผ่านกลางแม่น้ำ ซึ่งแม่น้ำที่ไหลผ่านนี้จะมีความลึกไม่มาก กะๆ ด้วยสายตาก็ประมาณซัก 20 เซนติเมตรได้ และในแม่น้ำก็จะมีเป็ดหัวเขียว ตัวเล็กๆ ลอยอยู่ตามสายน้ำ ดูแล้วชื่นตาชื่นใจไม่น้อยเลย ความโดดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้ก็ คือจะมีสะพาน ข้ามแม่น้ำ River Windrush ใครไปเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็ต้องถ่ายภาพคู่กับสะพานเล็กๆ เหล่านี้

 

 

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสแตร์ทฟอร์ด (Stratford Upon Avon)  (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองที่มีการผสมผสานกันระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมและการละครอย่างน่าอัศจรรย์

 

 

นำท่านเข้าชม บ้านเกิดของเช็คสเปียร์  (Shakespeare’s Birthplace)เพื่อจะได้เข้าใจชีวิตและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับกวีเอกผู้นี้ หรืออาจเข้าไปเยี่ยมชมโบสถ์ โฮลี่ ทรินิตี้(Church of the Holy Trinity)ที่สวยงามเพื่อชมหลุมฝังศพของเช็คสเปียร์ นอกจากนี้ยังมีการนำผลงานอันยิ่งใหญ่ของเขามาจัดแสดงเป็นละครตลอดทั้งปี จัดขึ้นโดยโรยัล เช็กสเปียร์ซึ่งมีโรงละครถึงสองแห่งใน เมืองสแตร์ทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) นอกจากชื่อเสียงและความสำคัญด้านวรรณคดีแล้วในเมืองสแตรทฟอร์ดยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เยี่ยมชมและกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือไปในแม่น้ำเอวอน อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย จากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester)(ระยะทางประมาณ 194 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ตั้งของสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี้

19.30 น.       อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)                         แมนเชสเตอร์ – วินเดอร์เมียร์

07.30 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้ นำคณะเข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium and Museum Tour )ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่ารวยที่สุดในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั้นยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทั้งเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Museum) ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสโมสร และ ยังมีสิ่งของ ถ้วยรางวัลต่างๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STOREที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล

 

 

หมายเหตุ : การเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกของทีม ภายในร้านขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ในวันนั้น ๆ

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere)(ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที) ในเขตอุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค (Lake District)  ที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบมากถึง 16 แห่ง

13.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

 

นำท่านทุกท่าน ล่องเรือในทะเลสาบวินเดอร์เมียร์  (Lake Windermere) ชมทิวทัศน์ที่สวยงามรอบทะเลสาบที่มีฉากเป็นเทือกเขา แนวฝั่งที่เรียงรายด้วยแนวต้นไม้อันเขียวชะอุ่ม และเกาะเล็ก ๆ ที่มีความเงียบสงบ จากนั้นให้ทุกๆ ท่านได้มีเวลาเดินชมเมืองในบรรยากาศสบาย ๆ ตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านสู่ตัว เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere)ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ สวยงามและโรแมนติคเป็นยิ่งนัก นอกจากนั้นบริเวณใจกลางเมืองยังเป็นถนนช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยร้านค้าชื่อดัง มากมาย ไม่ว่าจะเป็น THE BODY SHOP, H&M, MARK&SPENCER ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามตามอัธยาศัย

 

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Macdonald Old England Spa หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้าของการเดินทาง (5)                       วินเดอร์เมียร์ – เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์)

07.30 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)  เมืองหลวงแห่ง ราชอาณาจักรสก็อตแลนด์ (Scotland) ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองเอเธนส์แห่งยุโรปตอนเหนือ” อันเนื่องมาจากสถาปัตยกรรมของกรีก -โรมัน ของอาคารสำคัญๆ หลายๆ หลัง และด้วยทำเลที่ตั้งระหว่างเนินเขาและผืนทะเลซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับเมืองเอเธนส์ (Athens) ของประเทศกรีซ (Greece) และด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เองที่ก็ทำให้ เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) อันดับความสวยของโลกเช่นกัน

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

 

                    นำท่านชม ปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburg Castle)อันสง่างามซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมือง ด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง ก็จะสามารถมองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทั่วทุกมุมเมือง และยังเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก็อตหลายพระองค์ อีกทั้งยังเคยถูกทำลายลงหลายต่อหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ ให้กลับคืนสู่ความงดงามเหมือนเดิม โดยเฉพาะครั้งสุดท้าย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ชาวสก็อต นำท่านเข้าชมภายในปราสาท ซึ่งประกอบไปด้วยห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องหุ่นจำลอง ห้องจัดแสดงมหามงกุฎที่แสดงเหตุการณ์ตั้งแต่การขึ้นครองราชย์ของปฐมกษัตริย์ ตลอดจนห้องเครื่องราชกกุธภัณฑ์ นำท่านชมความงดงามของ เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh)เริ่มต้นกันที่ ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile)ถนนสายสำคัญที่เชื่อมระหว่าง พระตำหนักโฮลี่รู๊ดเฮ้าส์ (Palace of Holyrood House)เป็นสถานที่ประทับของพระราชินีเมื่อเสด็จเยือน สก็อตแลนด์ (Scotland) อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและได้ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส (Prince Street) ถนนสายช๊อปปิ้งที่สวยงาม สายหนึ่งในเมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) เต็มไปด้วยร้านค้าสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าที่ระลึกมากมาย

                   จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวของเมือง ณ บริเวณ Carlton Hill ให้ท่านด่ายรูปเก็บบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย แบบพาโนราม่า

 

 

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Carlton Hotelหรือเทียบเท่า

 

วันที่หกของการเดินทาง (6)                       เอดินเบิร์ก ยอร์ค (อังกฤษ)เชฟฟิล์ด

07.30 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 น.       เช้านี้ นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ เมืองยอร์ค (York)โดยรถไฟด่วน (ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

12.29 น.       จนกระทั่งถึงเมืองยอร์ค (York) **เวลารถไฟอาจมีเปลี่ยนแปลง **  เมืองมรดกด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี และเคยได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวแห่งยุโรปเมื่อปี 2007 เมืองนี้เคยเป็นเขตแดนที่ครั้งหนึ่งกองทัพโรมันได้สร้างแนวกำแพงป้องกันการบุกรุกของข้าศึก ซึ่งก็คือชาวสก็อตผู้ป่าเถื่อน ระหว่างเส้นทางผ่านเขตยอร์คเชอร์เดลส์ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่

13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านชม ยอร์คมินิสเตอร์ (York Minster)เป็นโบสถ์แห่งใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดซึ่งเป็น วิหารที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรและมีอายุมากกว่า 250 ปี ซึ่งมีชื่อเสียงจากสุดยอดฝีมืองานกระจกสี ด้วยหน้าต่างด้านตะวันตก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1338 และต่อมาเป็นที่รู้จักกันในชื่อ หัวใจแห่งยอร์คเชียร์ ชมเรื่องราวการเปลี่ยน แปลงของลัทธิในศาสนา เมื่อครั้งยุคของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 และเดินเที่ยวชมเมืองที่เปรียบเสมือนเขาวงกต ซึ่งมีตรอกซอยเล็ก ๆ มากมาย อีกทั้งเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณพ์รถไฟแห่งชาติอีกด้วย ที่นี่ มีบริการรถม้านั่งชมเมืองสวยงาม บรรยากาศดี เชิญเที่ยวชมเมืองยอร์ค ศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่ ค.ศ.19 และเดินเล่นในเขตเมืองเก่าตามอัธยาศัย

 

 

จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นบนกำแพงเมืองซึ่งยาวถึง 5 กิโลเมตร หรือเดินเล่นย่านช๊อปปิ้งบนถนนแชมเบิ้ลที่เก่าแก่สวยงาม โดยสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้คือ กระเบื้องเคลือบโพรเซเลน Wedgewood อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองเชฟฟิล์ด (Sheffield)  (ระยะทาง 91 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Hotel Sheffield หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)                      เชฟฟิล์ด – บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต – กรุงลอนดอน   

07.00 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม      

จากนั้นนำ ท่านส่งท้ายก่อนเดินทาง เข้าสู่ กรุงลอนดอน (London)กันที่  บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต (Bicester Outlet)(ระยะทาง 208 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ต่างๆ ทั้งของอังกฤษ (England) และในยุโรป เช่น Anne  Fontaine , Levi's  & Max Mara  เป็นต้น

12.00 น.       อาหารกลางวัน ** บริษัทแจกเงินท่านละ 20 ปอน์ด ให้ท่านได้อิสระเลือกทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย หาทานได้ง่าย มีหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวก ดูแลท่าน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ** 

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน (London)(ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของ สหราชอาณาจักร (United Kingdom)และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป ลอนดอน (London) เป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น และศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก ถือกันว่าเป็นเมืองสากลหลักของโลก จีดีพีของลอนดอน (London)  คิดเป็นร้อยละ 19.5 ของ สหราชอาณาจักร

จากนั้นนำท่านช๊อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์ Knightbridges ที่ตั้งของห้างแฮร์รอดส์ (Harrods)ห้างหรูหราอันโด่งดัง เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงลอนดอน ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นห้างหรูในเวลาเดียวกัน ยังมีร้านค้าแบรนด์เนม อีกมากมายในย่านนี้

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel London Excel Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่แปดของการเดินทาง (8)                    กรุงลอนดอน   

07.00 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  

นำท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน (London)โดยเริ่มจาก จตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar)ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ แล้วเข้าสู่จัตุรัสรัฐสภา ชม พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์  (Westminster Abbey)ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และอาคารหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนาม บิ๊กเบน (Big Ben)ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุก ๆ หนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก นำทุก ๆ ท่านผ่านชม มหาวิหารเซนต์ปอล (St. Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วผ่านไปชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอนศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นมากว่า 800 ปี  เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ แล้วเข้าสู่ ถนนไวท์ฮอลล์อาคารที่ทำการของรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่งบ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ชม ลอนดอนบริดจ์  (London Bridge)  สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก หอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่ นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน  มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง  คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง  ชม มหามงกุฎอิมพีเรียลซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดังสองของโลกชื่อ ดาราแห่งอาฟริกา 2หรือ คัลลินัน 2  และ มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ ประดับด้วยเพชร โคอินูร์ ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ คฑา

 

จากนั้นเดินทางต่อสู่ พระราชวังบั้คกิ้งแฮม (Buckingham Palace)ที่ประทับของพระเจ้าอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามีใจกลางกรุงลอนดอน ชมการเปลี่ยนยามของ ทหารรักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพู่สีดำ แต่จะเปลี่ยนเป็นชุดสีเทาในฤดูหนาว จากนั้นเดินทางผ่าน พิคคาดิลลี่ เซอร์คัสเดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง เป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรัก ต่อด้วยการนำท่านสู่จุดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองนี้ คือ London Eye  วงล้ออันประกอบไปด้วยแคปซูลกระจก จำนวน 32 ห้อง จะนำทุกท่านสู่ระดับความสูงที่ 137 เมตร จุดสูงสุดที่สามารถมองเห็นมหานครลอนดอน (London) ได้อย่างไกลสุดตา

 

 

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Four Season (เมนูกุ้งมังกร / เป็ดย่าง หมูกรอบเลื่องชื่อ)

 

หลังอาหารนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อังกฤษ (British Museum)เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์ที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1753 ในเบื้องต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของ เซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1759 ในมงตากูเฮาส์ เมือง บลูมส์เบอร์รี มหานครลอนดอน (London) อันเป็นสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันบริติชมิวเซียม (British Museum) เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างๆ จากทุกทวีป จำนวนกว่า 7 ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีชื่อเสียง และมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษย์จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน วัตถุจำนวนมากถูกเก็บไว้ในชั้นใต้ดินของพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีเนื้อที่เพียงพอ

จากนั้นอิสระทุกๆ ท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง ณ บริเวณ ถนนอ็อคฟอร์ด (Oxford Street)ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมแฟชั่นชื่อดังของดีไซน์เนอร์ต่างๆ ตั้งอยู่ในย่านเขตเวสต์ แอนด์ อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ง ในถนนที่นักช้อปทั้งหลายรู้จักกันเนื่องจากเป็นถนนที่รายล้อมไปด้วยห้างดัง ๆ มากมาย อาทิเช่น ห้าง John Lewis, Selfridges, Mark & Spencer 

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Berger & Lobsterอันเลื่องชื่อ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel London Excel Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่เก้าของการเดินทาง (9)                 กรุงลอนดอน – วอร์เนอร์สตูดิโอ – วินด์เซอร์     

07.00 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วอร์เนอร์สตูดิโอทัวร์ลอนดอน (Warner Brother Studios Tour London)(ระยะทาง 44 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ซึ่งเป็นสถานที่โรงถ่ายภาพยนตร์ Harry Potter ทั้ง 8 ภาค

 

ที่ทุกท่านชื่นชอบที่ วอร์เนอร์สตูดิโอ (Warner Brother Studios) ท่านจะได้พบกับฉาก ห้องโถงใหญ่ของฮอกวอร์ต (The Great Hall) ฉากห้องของดัมเบิ้ลดอร์ (Dumbledore’s Office) ตรอกไดแอกอน (Diagon Alley) รวมถึงปราสาทฮอกวอร์ต (Hogwarth Castle) ทั้งหลังขนาดจำลองที่ใช้ถ่ายทำจริง และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีร้าน Cafe Studio และร้านขายของที่ระลึกอีกมากมายโลกแห่งเวทย์มนต์ของพ่อมดน้อยแฮรี่ พอตเตอร์ จากภาพยนตร์ชุดสุดโด่งดัง Harry Potter

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองวินด์เซอร์ (Windsor)(ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เพื่อเข้าชม พระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle)กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้เลือกทำเลก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้ ซึ่งอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น้ำเทมส์อยู่เบื้องล่าง พระราชวังวินด์เซอร์เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่มีผู้พำนักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก

 

 

นำท่านเข้าชมภายใน พระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle)ผ่าน Jubilee Gardenก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระราชวัง สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือเขตพระราชฐานชั้นใน State –Apartmentถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่านปักประดับผนัง, เครื่องลายคราม, รูปปั้น,อาวุธ ชุดเกราะรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุคต่างๆ The King’s Chamber อันมีภาพเขียนเป็นจุดเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้สลักปิดทองสไตล์ฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที่โดดเด่นที่สุด St.George’s Hallท้องพระโรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงานพระราชพิธีเช่นงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก ประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะและตราประจำราชวงศ์ และไม่พลาดกับการเข้าชม St.George’s Chapel ถือเป็นอาคารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สุดในประเทศอังกฤษอาคารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากว่า 50 ปีจนสำเร็จลุล่วงได้เวลาอันสมควรนำท่านอำลา มหานครลอนดอน (London) แล้วมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์ (Heathrow International Airport)  เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบินเป็นการส่งท้าย มีเวลาให้ท่านได้ทำ แพคสัมภาระ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน  

21.35 น.       เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TG 917 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชั่วโมง 25 นาที)

 

วันที่สิบของการเดินทาง (10)                     กรุงเทพฯ

16.00 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) กรุงเทพฯ (Bangkok)

                   โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

 
 
 
 
฿109,900
จำนวน:
Visitors: 165,515