ทัวร์ ยุโรป สโลวีเนีย อัญมณีแห่งยุโรป 9 วัน บิน TG

ทัวร์ ยุโรป สโลวีเนีย อัญมณีแห่งยุโรป 9 วัน บิน TG

กำหนดการเดินทาง  12 - 20 ตุลาคม 2562


ราคาท่านละ 94,900 บาท !!  (รวมทุกอย่างแล้ว วีซ่า ทิปคนรถ ทิปไกด์ท้องถิ่น)

 

** โปรโมชั่นพิเศษ เพียงจองและมัดจำภายใน 31 กรกฎาคม นี้ ลดทันทีท่านละ 3000 บาท !! **

 


สอบถามโทร 02-538-3585    Line ID : @tdtravel
 

สโลวีเนีย ประเทศสวยรวยเสน่ห์ ไปแล้วรับรองไม่ผิดหวัง

สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Slovenia) อาจเป็นชื่อที่ยังไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยมากนัก นี่ไม่ใช่ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia)
แม้ว่าชื่อจะคล้ายกัน สโลวีเนียเพิ่งก่อตั้งเป็นประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2534 หลังได้รับเอกราชจากการล่มสลายของราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย
และเริ่มเปิดประเทศกว้างขึ้นเมื่อเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
สโลวีเนียเป็นอีกหนึ่งประเทศในยุโรปที่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามไม่แพ้ประเทศอื่นๆ

-ทะเลสาบจาสน่า (Jasna Lake) ทะเลสาบสีมรกตสุดงดงาม
-อุทยานแห่งชาติตริเกลา (Triglav National Park)
-ธารน้ำวินท์การ์ กอร์จ (Vintgar Gorge)
-ทะเลสาบโบฮินจ์ (Bohinj Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสโลเวเนีย
-ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด (Bled Lake)
-พิราน (Piran) เมืองสวยที่มองเห็นวิวชายทะเลที่งดงามเป็นอย่างมาก
-โคเพอร์ (Koper) หนึ่งในเมืองชายทะเลที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นท่าเรือสำคัญ
-ถ้ำโพสทอยน่า (Postojna Cave) ถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป
-ปราสาทถ้ำ (Predjamski Castle)1 ใน 10 ปราสาท ที่หาดูได้ยาก ซึ่งมีความสวยงาม และแปลกตากว่าปราสาทอื่นๆ
-ลุบเบลียน่า (Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลวาเนียที่เงียบสงบ
-หมู่บ้านเวลิก้า ปลานิน่า (Velika Planina)สัมผัสความชนบทแบบ Slovenian ที่นี่เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในเทือกเขา Julian Alps
-มาริบอร์ (Maribor) ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งไวน์ของสโลวีเนีย
-เที่ยวเมืองสวยของออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต (Klagenfurt) และ กราซ (Graz)
-ช้อปปิ้งแบรนด์เนมของฝากปิดท้ายที่เวียนนา (Vienna)
 
 
รายละเอียดโปรแกรม
 
 

วันแรกของการเดินทาง (1)                             กรุงเทพฯ

21.30น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ Dสายการบิน สายการบินไทย อินเตอร์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

 

วันที่สองของการเดินทาง (2)                          เวียนนา(ออสเตรีย) – คลาเกนเฟิร์ต

01.20น.         ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา(Vienna)โดยเที่ยวบินที่ TG 936 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชั่วโมง 30นาที)

07.15.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (Vienna International Airport) กรุงเวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย (Austria)  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) แล้ว รถโค้ชนำท่านเริ่มต้นเที่ยวประเทศออสเตรีย กันที่ นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคลาเกนเฟิร์ต (Klagenfurt)(ระยะทาง 328  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของรัฐคารินเทีย (Carinthia) รัฐทางตอนใต้ของประเทศออสเตรีย ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ (Worthersee) ทะเลสาบอัลไพน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรป พื้นที่โดยรอบทะเลสาบถูกล้อมรอบไปด้วยป่าไม้หนาแน่น น้ำในทะเลสาบสีฟ้าสีเขียวโดดเด่น

12.00 น.        อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ หอคอย Pyramidenkogel(ระยะทาง 20  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หอคอยชมวิวที่สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 2013 โดยอาศัยส่วนประกอบจากเหล็กและไม้ โดยมีความสูง 100 เมตรพอดิบพอดี และตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 851 เมตร

โดยท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบได้จากจุดชมวิว ณ ความสูง 83 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวซึ่งทำจากไม้ที่สูงที่สุดในโลก รวมถึงคาเฟ่ที่ความสูง 71 เมตร อีกทั้งยังมีเครื่องเล่นที่ท้าทายความสูงเช่นซิปไลน์ หรือ สไลเดอร์ ให้ท่านได้สนุกสนานอีกด้วย (เครื่องเล่นต่างๆ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่รวมในค่าทัวร์)

จากนั้น นำท่านเที่ยวชม ย่านจัตุรัสเมืองเก่า (Old town Square)ที่ตั้งของเหล่าอาคารสำคัญๆที่สร้างขึ้นในสไตล์เรเนสซองส์ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ลานน้ำพุมังกรลินท์วูร์ม (Lindworm Fountain)ลานน้ำพุรูปมังกรพ่นน้ำและผู้กล้าที่อาจหาญต่อกร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1593 นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ลันด์เฮาส์ (Landhaus)อีกหนึ่งอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่มากที่สุดในเมืองคลาเกนเฟิร์ต (Klagenfurt)

19.00 น.       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ Roko Hof Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สามของการเดินทาง (3)                     คลาเกนเฟิร์ต - ครานสกา โกรา(สโลวีเนีย) - วินท์การ์ กอร์จ – เบลด

07.00 น.       บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้ นำท่านเดินทางข้ามพรหมแดนเข้าสู่ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) กันที่เมืองครานสกา โกรา (Kranjska Gora) (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการเล่นกีฬาฤดูหนาวอย่างสกีและสโนว์บอร์ด ส่วนในฤดูร้อนก็มีกิจกรรมปีนเขาและปั่นจักรยานเสือภูเขาให้เลือกเล่น


 นอกจากด้านกีฬากลางแจ้ง ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาชมทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบจาสน่า (Jasna Lake)ในเขตอุทยานแห่งชาติตริเกลา (Triglav National Park) ตั้งอยู่ในแถบเทือกเขาจูเลียนแอลป์ (Julian Alps)ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) ทะเลสาบในเขตหุบเขาอัลไพน์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติยอดนิยมของประเทศ โดยมีชื่อเสียงจากทิวทัศน์ของขุนเขารอบด้านและนำใสสะอาด ทะเลดังกล่าวมีพื้นที่ผิวน้ำทั้งหมด 2.2 เฮคเตอร์ โดยบริเวณหัวทะเลสาบเป็นที่ตั้งของรูปปั้น Zlatorgหรือ Golden Hornซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานของภูเขา Triglav และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของทะเลสาบแห่งนี้


12.00 น.        อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านออกผจญภัยสู่ดินแดนธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติตริเกลา (Triglav National Park) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)นำท่านชมธารน้ำวินท์การ์ กอร์จ  (Vintgar Gorge) มีโตรกผาที่มีความยาวกว่า 1.6 กิโลเมตร มีความลึกในบางช่วงระหว่าง 50 – 100 เมตร ตัดผ่านแม่น้ำ Radovna ภูมิประเทศแถบนี้เป็นหุบเขาที่มีสายน้ำไหลผ่าน มีเส้นทางสำรวจหุบเขาเป็นทางเดินไม้ที่พาดเข้าไปข้ามมาเหนือลำธารใสๆ ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ น้ำธารน้ำสีสวย กับโตรกผาที่สลับทับซ้อนเล็กใหญ่ อย่างน่ามหัศจรรย์


สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่เมืองเบลด (Bled) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองตากอากาศ ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบลด (Lake Bled)  ที่งดงามแวดล้อมด้วยธรรมชาติของ เทือกเขาแอลป์ (The Alps)  ที่เรียกว่า จูเลียนแอลป์  (Julian Alps)  จึงถูกขนานนามว่าไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ (The Alps)  และบริเวณตรงเกาะของ ทะเลสาบเบลด (Lake Bled)  ยังเป็นที่ตั้งของ โบสถ์อัสสัมชัญชัน (Assumption of Mary Pilgrimage Church)สร้างในศตวรรษที่ 11 ในศิลปะแบบบาโรก ซึ่งมีการประดับตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่มีการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี 

19.00 น.       อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ Park Hotel Bled หรือเทียบเท่า

** หมายเหตุ โรงแรมเมือง Bled มีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทของสงวนสิทธิ์พักเมืองข้างเคียง **

 

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)                         เบลด – ทะเลสาบโบฮินจ์ - พิราน   

07.30 น.       บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

เช้านี้ นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโบฮินจ์ (Bohinj Lake) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสโลเวเนีย ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา Julian Alps เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง glacial lake ใหญ่ที่สุดในประเทศสโลเวเนีย ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา Bohinj สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่  1,600 ถึง 2,000 เมตร  มีความยาว 4.2 กิโลเมตร กว้าง 1 กิโลเมตร และ จุดที่ลึกที่สุดประมาณ 45 เมตร ในหน้าร้อนสามารถลงเล่นน้ำว่ายน้ำได้


แล้วนำท่าน ชื่นชมความงามของทะเลสาบโบฮินจ์ ด้วยการขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาโวเกิล ที่ระดับความสูง 6,306 ฟุต หรือ1,922 เมตร ซึ่งท่านจะสัมผัสถึงความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ ในประเทศสโลวีเนีย ที่มีชื่อว่ายอดเขาตริเกลา (Mount Triglav)ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตริเกลา และจัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเบลด (Bled) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลดตัวทะเลสาบเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน้ำแข็ง แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือน้ำในทะเลสาบ ไม่ได้มาจากการละลายของธารน้ำแข็ง แต่มาจากบ่อน้ำร้อนใต้ดินหลายแห่ง น้ำในทะเลสาบนี้จึงใสบริสุทธิ์ และไม่กลายเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว เรือล่องผ่าน ปราสาทเบลด (Bled Castle)ที่ตั้งอยู่บนริมผาติดทะเลสาบ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด จักรพรรดิ์เฮนริคที่ 2 แห่งเยอรมัน ยกให้เป็นสถานที่พักของบิชอป อัล เบี่ยม แห่งบริเซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.1004 แวะชมเกาะเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซนต์แมรี่ (Assumption of Mary Pilgrimage Church)โบสถ์ประจำเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 11 เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆังในโบสถ์จะมีชีวิตคู่ยืนยาว โดยเจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวขึ้นบันไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ์ เบลด เริ่มมีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เมื่อแพทย์ชาวสวิสชื่อ Dr. Arnold Rivli เห็นคุณค่าของอากาศที่แสนบริสุทธิ์ของเมืองนี้ ได้ย้ายมารักษาคนไข้ที่เมืองนี้และใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้เป็นเวลาถึง 50 ปี นอกจากนั้นโปเลียนยังเคยใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ริมทะเลสาบยังมีคฤหาสน์ของติโต อดีตผู้รวมชาติยูโกสลาเวีย ซึ่งใช้เป็นที่รับแขกบ้านแขกเมือง

จากนั้น นำท่านชมปราสาทเบลด (Bled Castle) เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในสโลวีเนีย มีอายุมากกว่า 1,000 ปี โดยจักรพรรดิ์เฮนริคที่ 2 แห่งเยอรมันยกให้เป็นสถานที่พักของบิชอป อัล เบี่ยม แห่ง บริเซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี 1004 หลัง จากนั้น ได้มีการก่อสร้างต่อเติมติดต่อกนั มาหลายยุค ดังเห็นได้จากอาคารแบบโรมัน ต่อเติมเป็นโบสถ์อัสสัมชัญในรูปแบบโกธิค หรือแบบบาร็อคในบางห้อง หากขึ้นไปด้านบนสุดของปราสาทจะสามารถมองเห็นทะเลสาบเบลดและโบสถ์กลางทะเลสาบได้ในมุมที่สวยงาม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองพิราน (Piran) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)เมืองสวยริมอ่าวพิราน เป็นจุดเด่นหนึ่งของชายฝั่งอะเดรียติกของประเทศสโลวีเนีย เมืองที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้เต็มไปด้วยบาร์และร้านอาหารที่มองเห็นวิวชายทะเลที่งดงามเป็นอย่างมาก

19.00 น.       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักHotel Piran หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้าของการเดินทาง (5)                       พิราน โคเพอร์ โพสทอยน่าลุบเบลียน่า  

07.30 น.       บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

หลังอาหาร นำท่านเดินเข้าไปยังใจกลางเมืองที่งดงามและมีเสน่ห์ และเงียบสงบท่ามกลางบ้านเรือนสีขาวหลังคากระเบื้องสีส้ม นำท่านชม จัตุรัสตาร์ตินีเพื่อชมรูปปั้นบรอนซ์สมัยศตวรรษที่ 19 ของนักไวโอลินและนักประพันธ์เพลงจูเซปเปตาร์ตินี จัตุรัสรูปวงรีแห่งนี้ยังมีศาลาว่าการเมืองสมัยศตวรรษที่ 19 อีกด้วย นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์โบสถ์เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นช่วงปี ค.ศ. 1200 อัศจรรย์ใจไปกับภาพนูนที่น่าประทับใจของพระเยซูและนักบุญปีเตอร์เหนือทางเข้า ชื่นชมและเพลิดเพลินไปกับสถาปัตยกรรมโกธิกและอาคารบ้านเรือนสีแดงแบบศิลปะเวนิสที่อยู่ใกล้เคียงกัน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองโคเพอร์ (Koper)(ระยะทาง 19 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)เมืองท่าที่ได้รับยกย่องว่าเป็นท่าเรือทันสมัย แห่งหนึ่งของสโลวีเนีย ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของสโลวีเนีย ด้านเหนือของทะเลเอเดรียติค เป็นเมืองที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง เนื่องจากมีชายทะเลที่ติดกับ เส้นทางคมนาคมสำคัญ ที่เชื่อมระหว่างยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก จากนั้นนำท่านผ่านชม ติโต สแควร์ (Tito Square)จัตุรัสที่ตั่ง อยู่บริเวณใจกลางเขตเมืองเก่า และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาขนาดใหญ่ ชมความงดงามของเพรโตเรี่ยน พาเลซ (Praetorian Palace) อาคารศาลาว่าการเมือง ที่ถูกก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 ในสไตล์เวนิสเชี่ยน - โกธิคถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของเมือง อีกทั้งยังถูกใช้ในงานสำคัญๆ เช่น งานแต่งงาน การประชุมสภา จากนั้นอิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองริมฝั่งทะเลรวมไปถึงเหล่าเรือสินค้าที่ต่างหลั่งใหลกันมาเทียบท่า

12.00 น.        อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านออกเดินทางสู่ ถ้ำโพสทอยน่า (Postojna Cave)(ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเมืองโพสทอยน่า (Postojna)เป็นถ้ำที่เปิดให้บริการมากว่า 188 ปีนำท่านเข้าชมความงามของ “ถ้ำโพสทอยน่า” ถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี เป็นถ้ำที่มีความยาวถึง 27 กิโลเมตร เข้าชมภายในโดยขบวนรถรางไฟฟ้า วิ่งผ่านลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดินภายในถ้ำตลอดระยะทาง 5 ก.ม. ภายในถ้ำมีหินอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่างๆ มากมายภายในถ้ำลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ ราวกับวิมานเนรมิต นำท่านชมความแปลกของ ปลามนุษย์ (Human fish)หรือ Olmสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในถ้ำพอสทอยน่า ผิวสีเนื้อคล้ายมนุษย์ ลำตัวยาวคล้ายงู มีแขนและขา ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1768 และอาศัยอยู่ในที่มืด

จากนั้นนำท่านไปถ่ายแวะรูปด้านนอกของ ปราสาทถ้ำ (Predjamski Castle)(ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)  1 ใน 10 ปราสาท ที่หาดูได้ยาก ซึ่งมีความสวยงาม และแปลกตากว่าปราสาทอื่นๆ ลักษณะที่โดดเด่นของปราสาทแห่งนี้คือ ตัวปราสาทถูกสร้างให้อยู่รวมกันไปกับถ้ำ ดูแล้วชวนให้น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองลุบเบลียน่า (Ljubljana) (ระยะทาง 63 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)เมืองหลวงของประเทศสโลวาเนีย แม้จะเป็นเมืองหลวงที่เล็กๆ แต่เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบ นำท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงที่ยังคงให้ท่านได้เห็นร่องรอยของสถาปัตยกรรมโบราณ และอิทธิพลของศิลปะสไตล์บาโร๊คในเมืองลุบเบลียน่า นำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge)ที่ทอดข้ามแม่น้ำลุบเบลียยานิก้า ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1901 เป็นสะพานแห่งแรกๆ ที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ของยุโรป ที่หัวสะพานทั้งสองฝั่งจะมีรูปมังกรใน แบบอาร์ตนูโว อยู่ฝั่งละ 2 ตัว รวมเป็น 4 ตัว เป็นเรื่องความผูกพันของชาวสโลวาเนียที่เชื่อกันว่า เจสัน ได้ขโมยขนแกะทองคำมา และได้เดินทางผ่านมายังลุบเบียนา และได้ปะทะกับมังกรแห่งลุบเลียนา ดังนั้น มังกรจึงกลายเป็นสัญลักษณ์อีกชิ้นที่ประดับอยู่บนตราประจำเมือง

ผ่านชมและแวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญต่างๆภายในเมืองเช่น ศาลาว่าการเมือง, มหาวิหารเซนต์ นิโคลัส, ปราสาทเมืองเก่า (Old town castle)ปราสาทแห่งนี้สร้างในสมัยศตวรรษที่ 11 ในศิลปะสไตล์บาโร๊ค และได้ทำการบูรณะใหม่ในปี 1990 โดยได้บูรณะหอสูงในลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค จากนั้นนำท่านชมย่านการค้า ตลาดสินค้าพื้นเมืองและเดินเล่น ชมบ้านเรือนที่สวยงามด้วยศิลปะบาโร๊ค อิสระให้ท่านถ่ายรูป หรือ เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

19.00 น.       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักCity Hotel Ljubljana หรือเทียบเท่า

 

วันที่หกของการเดินทาง (6)                       ลุบเบลียน่า – มาริบอร์   

07.30 น.       บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม    

เช้านี้ นำท่านเดินทางผ่าน เมืองคามนิก (Kamnik) เมืองเล็กๆที่ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Kamniška Bistrica นับเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการยกย่องใหเป็นหนึ่งในเมืองที่น่ารักและเก่าแก่ที่สุดในสโลวีเนีย โดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือนในแบบยุคกลางและบาร็อค รวมไปถึงซากปรักหักพังปราสาทเก่าแก่ นอกจากนี้แล้ว เมืองคามนิกยังมีชื่อเสียงในเรื่องทัศนียภาพของภูเขาและทุ่งหญ้าสีเขียวที่สวยงาม

จนกระทั่งถึงจุดขึ้นกระเช้า Cable Carสู่ เมืองเวลิก้า ปลานิน่า (Velika Planina)(ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)เพื่อไปสัมผัสความชนบทแบบ Slovenian ที่นี่เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในเทือกเขา Julian Alps บนระดับความสูง 1,611 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่บนตำแหน่งสูงสุดของประเทศ ลักษณะเด่นของบ้านเรือนที่นี่คือหลังคาที่ทำด้วยแผ่นไม้สนซ้อนกันไล่เรียงแผ่ราบลงไปด้วยองศาที่ค่อนข้างต่ำจนเกือบจะติดพื้น ทุกเดือนมิถุนายน เกษตรกรจะนำฝูงปศุสัตว์กลับมาที่นี่เพื่อให้สัตว์กินหญ้าจนถึงเดือนกันยายน พร้อมเสนอผลิตภัณฑ์นมนานาชนิดให้แขกผู้มาเยือนได้ชิม

 

12.00 น.        อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองมาริบอร์ (Maribor)(ระยะทาง 121 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)เมืองที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งไวน์ของสโลวีเนียอีกด้วย

นำท่านชม บ้านเถาวัลย์(Old Vine House)ซึ่งเป็นเถาวัลย์ของต้นองุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ้คว่ามีอายุมากว่า 400 ปี และในปัจจุบันก็ยังออกผลองุ่นอยู่เช่นเดิม โดยต้นเถาวัลย์นี้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงามของวัฒนธรรมธรรมการดื่มไวน์ในมาริบอร์สไตเรีย และทั่วทั้งสโลเวเนีย แล้วให้ท่านทดลอง ชิมไวน์ที่ผลิตในภูมิภาคแห่งนี้ที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอันเลื่องชื่อของประเทศสโลเวเนีย

นำท่านชม จัตุรัส Slomskov trgซึ่งถือว่าเป็นจัตุรัสที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง เนื่องจากถูกรายล้อมไปด้วยอาคารสำคัญๆต่างๆ อีกทั้งยังมีสวนที่สวยงาม สระว่ายน้ำ และรูปปั้นอีกจำนวนมาก จากนั้นเดินทางไปยังจัตุรัสหลักของเมือง ไม่พลาดไปชมความงดงามของ อาคารศาลาว่าการเมืองมาริบอร์ (Maribor Town Hall)โดยอาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1515 ในสไตล์เรเนสซองจากนั้นไปชม โบสถ์แห่งมาริบอร์ (Sinagoga Maribor)โดยโบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ถนนยิว โดยโบสถ์ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ในอดีตถูกใช้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของชาวยิว ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กิจกรรมทางวัฒนธรรมและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมมากขึ้นต่อมาเดินทางไปยัง ปราสาทมาริบอร์ (Maribor castle)ปราสาทที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1478 - 1483 โดยปราสาทนั้นตั้งอยู่ในบริวเณใจกลางเมือง ปัจจุบันเป็นอนุสาวรีย์ทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามของเมืองไปแล้วสุดท้ายเดินทางไปชม มหาวิหารแห่งมาริบอร์ (Maribor Cathedral)คริสตจักรสไตล์กอธิค ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ซึ่งถือว่าเป็นคริสจักรที่มีความเก่าแก่มากที่สุดของเมืองมาริบอร์อีกด้วย

19.00 น.       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ Hotel Maribor หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)                         มาริบอร์ – กราซ (ออสเตรีย) – เวียนนา   

07.00 น.        บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองกราซ (Graz)(ระยะทาง 71  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของแคว้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศได้ชื่อว่าเป็นเวียนนาฉบับย่อ เนื่องจากว่ายังคงมีบรรยากาศและความสัมพันธ์กับราชวงศ์ฮับส์บูร์กที่คล้ายคลึงกับเวียนนาสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นด้วยพื้นที่สีเขียว ที่มีอยู่รอบเมืองทั้งยังมี แม่น้ำมูร์ (Mur River) แม่น้ำสายสวยท่ามกลางต้นไม้สูงโปร่งที่ไหลผ่านกลืมกลืนกับบรรยากาศของตัวเมือง นำท่านชม เมืองกราซ (Graz)ให้ท่านได้เดินชมเมืองเก่า อาคาร บ้านโบสถ์ พิพิธภัณฑ์ ที่ได้รับการอนุรักษ์ดูแลรักษามีความสวยและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและได้รับการขึ้นทะเบียนจาก Unesco ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1999

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำคณะท่านออกเดินทางเข้าสู่ กรุงเวียนนา (Vienna)เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (Austria)(ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงแสนสวยที่ติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ดูชีวิตคนเมืองที่ศูนย์กลางของกรุงเวียนนาซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งกลางกรุง ที่มีทั้งร้านค้าแบรนด์ดัง ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร คาเฟ่ แกลลอรี่ โบสถ์ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น และท่านยังจะได้เห็นศิลปินเปิดหมวกตามถนนคนเดินที่ขนความสามารถมาแสดงกันอย่างหลากหลายอีกด้วย จากนั้นนำชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral)สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาช จากนั้น อิสระท่าน ช๊อปปิ้งสินค้าเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานที่ร้าน THE DEMELร้านเบเกอร์รี่ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe)ใจกลางกรุงเวียนนา

19.00 น.       บริการอาหารค่ำภัตตราคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักMercure Wien Westbahnhof Hotel  หรือเทียบเท่า

 

วันที่แปดของการเดินทาง (8)                    เวียนนา

07.30 น.        บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (Vienna International Airport) เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพฯ(Bangkok)และ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสิ้นค้าปลอดภาษี รวมถึงการขอภาษีคืน

14.30 น.       ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TG 937 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชั่วโมง)

 

วันที่เก้าของการเดินทาง (9)                       กรุงเทพฯ

05.30 น.            คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)  กรุงเทพฯ (Bangkok)โดยสวัสดิภาพ


 
฿94,900
จำนวน:
Visitors: 144,909