ทัวร์ ดีที่สุดของ ยุโรปตะวันออก 10 วัน TG

ทัวร์ ดีที่สุดของ ยุโรปตะวันออก 10 วัน สายการบินไทย TG

กำหนดการเดินทาง 21 - 30 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 89,900 บาท
 
เดินทางหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์  7 - 16 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 94,900 บาท
 
กำหนดการเดินทาง 24 เมษายน - 3 พฤาภาคม 2563 ราคาท่านละ 89,900 บาท
กำหนดการเดินทาง 30 เมษายน - 9 พฤาภาคม 2563 ราคาท่านละ 89,900 บาท
กำหนดการเดินทาง 2 - 11 พฤาภาคม 2563 ราคาท่านละ 89,900 บาท
 
 
** โปรโมชั่น จองและมัดจำ ภายใน 29 กุมภาพันธุ์ นี้ลดทันที ท่านละ 2,000 บาท **

 

(รวมทุกอย่างแล้ว วีซ่า ทิปคนรถ ทิปไกด์ท้องถิ่น)

 

สอบถามโทร : 02-538-3585 Line ID : @tdtravel

 

เที่ยวดินแดนยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนทั่วโลก


- บินโดยสายการบินไทย TG บินตรงเข้าเวียนนา - ออกมิวนิค
- กรุงเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย ชมพระราชวังเชิงบรุน ช๊อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
- เที่ยวเมืองหลวงของฮังการี กรุงบูดาเปส ล่องเรือแม่น้ำดานูป
- ชมเมืองหลวงบราติสลาว่า ของสโลวัค

- เที่ยวกรุงปร๊าก เมืองหลวงของประเทศเชค เข้าชมพระราชวังปร๊าก สะพานชาร์ล พักปร๊าก 2 คืน
- ชมเมืองน้ำแร่แสนสวยที่คาร์โลวี วารี

- ชมเมืองมรดกโลกเพชรน้ำงามของโบฮีเมียน ที่เชสกี้ ครุมลอฟ
- เดินเล่นเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกเมืองฮัลสตัทท์ ขึ้นจุดชมวิวมรดกโลก
- ชมเมืองซาลส์บูร์ก เมืองแสนสวยสุดโรแมนติกของยุโรป
- เข้าชมปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์  ที่งดงาม
- เดินเล่นนครมิวนิค
เมืองใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมัน

 

แผนที่เส้นทางการเดินทาง

 

 

รายละเอียดโปรแกรม คลิกด้านล่าง
V
V
V
V
V

฿94,900
จำนวน:
Visitors: 119,693